Vật tư thiết bị kiểm tra không phá hủy

 • Bộ mẫu khuyết tật cho nhiều phương pháp NDT FlawTech Multi Method NDT Kit (MMNDT-K1)
Bộ mẫu khuyết tật cho nhiều phương pháp NDT FlawTech Multi Method NDT Kit (MMNDT-K1)

Bộ mẫu khuyết tật cho nhiều phương pháp NDT FlawTech Multi Method NDT Kit (MMNDT-K1)

Giá: Liên hệ

Mã hàng: FlawTech Multi Method NDT Kit (MMNDT-K1) Lượt xem: 28057 Tình trạng: Còn hàng

Bộ mẫu khuyết tật cho nhiều phương pháp NDT

FlawTech Multi Method NDT Kit (MMNDT-K1)

Bộ dụng cụ mẫu thử nghiệm và đào tạo NDT cuối cùng:

Bộ công cụ hỗ trợ đào tạo và thử nghiệm ít nhất 6 phương pháp NDT khác nhau; UT, RT, MT, PT, VT & ET
Bộ bao gồm 30 lỗ hổng bao gồm nhiều loại lỗ hổng dịch vụ trước và dịch vụ.
Tuyệt vời để so sánh các phản ứng chỉ định của các phương pháp NDT khác nhau.

Description

The Ultimate NDT Training and Testing Flawed Specimen Kit:

 • The Kit assist in the training and testing of at least 6 different NDT methods; UT, RT, MT, PT, VT & ET
 • Kit contains 30 flaws which cover a wide range of pre-service and in-service flaws types.
 • Great for comparing indication responses of the different NDT methods.

Kit Specifications:

 • Set of 10 Specimens
 • Specimen Alloy Mild Carbon Steel
 • Custom Alloys Available

Each Specimen will contain 3 flaws

 • Total of 30 flaws in the Kit.

Each specimen contains flaws that are designed to be detectable using multiple NDT methods.

 • Flaws are detectable by a variety of NDT methods; VT, MT, PT, UT (Conventional & PAUT), RT, ET.
 • Please note that not all flaws are detectable with every method.

Specimen Geometries Include:

 • (1) Tee, 0.375” T x 4” X 8” x 4” w/ Double Bevel Weld
 • (1) Tee, 0.375” T x 4” x 8” x 4” w/ Single Bevel Weld w/ Backing Bar
 • (1) Tee, 0.5” T x 4” x 8” x 4” w/ Double Fillet Weld
 • (2) Plates, 0.625” T x 4” x 8” w/ Single V Weld Bevel
 • (1) Plate, 0.625” T x 4” x 8” w/ Double V Weld Bevel
 • (1) Plate, 0.375” T x 4” x 8” w/ Single V Weld Bevel
 • (1) Plate, 0.375” T x 4” x 8” w/ Single V Weld Bevel w/ Backing Bar
 • (1) Plate, 0.5” T x 4” x 8” w/ Single V Weld Bevel
 • (1) Pipe, 4” Sch160 (0.5” wall) x 8” w/ Single V Weld Bevel

Kit Documentation Includes:

 • Certificate of Conformance
 • As Built CAD Drawings
 • UT Inspection Reports
 • RT, Digital & Film Radiograph Film and Technician Sheet
 • Measuring & Test Equipment Certificates
 • Test Sheets (used during technician training and testing)

Kit Includes 2 Carrying Case(s)

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệp và Thương mại Bình Minh. Mã số thuế: 0201152281 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/03/2011.